Forfatter: admin

IG Nyt 1. juli 2017

Kære naboer, Igangværende reparationsarbejder Portmur Renoveringen af portmuren blev endelig færdig, men så påkørte en håndværker porten med sin trailer, og porten skal nu repareres af snedker Louv. Da dette er en forsikringssag, går det ikke helt så hurtigt med at få gennemført reparationen, som vi kunne ønske, men det sker forhåbentlig snart. Vi skal Read More …

IG Nyt 2. Maj 2017

Se dette i din browser (http://mailchi.mp/a524302a41cf/nyhedsbrev-irgens-gaard?e=[UNIQID]) Kære naboer, Dette er første nr. af det nye Irgens Gård Nyt. Vi håber, at nyhedsbrevet vil tjene som kilde til information, inspiration og godt naboskab. Vi stiler mod ca. 6 udgivelser pr. år, og indholdet vil typisk omfatte: • Information om bestyrelsens/ejerforeningens arbejde • Information om vedligeholdelsesprojekter • Read More …

IG Nyt 5. September 2016

Se dette i din browser (http://us4.campaign-archive1.com/?e=[UNIQID]&u=4213fa3c851755fcb5417a341&id=ef46120e32) TURNUS Så er det igen blevet tid til opstart af turnus, og hermed følger lidt kort info om det planlagte forløb. I år er det bygning B’s facade og gavl, som skal istandsættes. Stillads er planlagt til at blive sat op den 5. september og dernæst går murerarbejdet igang, Read More …

IG Nyt 16. April 2016

Se dette i din browser (http://us4.campaign-archive2.com/?e=[UNIQID]&u=4213fa3c851755fcb5417a341&id=bf31fb8eeb) ORDINÆR OG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 Som bekendt blev der den 17. marts afholdt ordinær generalforsamling for ejerforeningen i advokat Giødesens lokaler. Hovedtemaerne for generalforsamlingen var vedtagelsen af den nye turnusplan og de foreslåede tiltag til at håndtere væggelusproblematikken. Referat af generalforsamlingen vil blive udsendt separat snarest. Vedtægtsændringer kræver for Read More …

IG Nyt 1. marts 2016

Generalforsamlingen 2016 Som I formentlig har bemærket, er den årlige generalforsamling udskudt i forhold til tidligere udmeldt dato. Generalforsamlingen finder sted d. 17. marts 2016 kl. 19.00 hos vores administrator, Nicolai Giødesen, på adressen: Frederiksholms Kanal 18, 1220 København K. Dagsorden og materiale sendes ud til alle beboere senest to uger før generalforsamlingen finder sted. Read More …

IG Nyt 16. december 2015

Gårdarrangement Tak for et hyggeligt gårdarrangement søndag d. 13. december. Der blev snakket og hygget over et glas dejlig gløgg og lidt julegodter. Generalforsamling Der er nu blevet fastsat en dato for vores årlige generalforsamling. Generalforsamlingen finder sted d. 10. marts 2016 hos vores administrator, Nicolai Giødesen, på adressen; Frederiksholms Kanal 18, 1220 København K. Read More …

IG Nyt 15. november 2015

Kære naboer, Tak for et hyggeligt gårdarrangement søndag d. 18. oktober. Der blev vasket gårdmøbler, snakket og hygget over en lækker frokost. Næste arrangement er søndag d. 13. december kl. 15.00, hvor vi skal hygge over et glas gløgg. Mere information følger. I løbet af den kommende uge kommer vores gartner for at gøre gårdens Read More …

VL-gruppen 20. oktober 2015 – behandlingsforløb

Kære naboer, Bestyrelsen har netop underskrevet kontrakt med Rentokil med den hensigt at starte et behandlingsforløb for endegyldigt at få udryddet væggelus i de smittede lejligheder. I samarbejde med ekstern konsulent Ole Kilpinen og vl-gruppen har alle kendte varianter af behandlingsforløb været diskuteret. På grund af bygningens beskaffenhed vurderes behandling med flere forskellige typer miljø-godkendte Read More …

VL-gruppen 6. oktober 2015 – opdatering ang. inspektion

Kære naboer, Torsdag inspiceres alle lejligheder i opgang D & E for væggelus. Dette sker sammen med de to eksperter, som bestyrelsen, i samarbejde med VL-gruppen har valgt, nemlig ekstern konsulent og specialist i væggelus Ole Kilpinen samt Rentokil. Rentokil er valgt som samarbejdspartner efter screening af 11 mulige eksterne samarbejdspartnere, heraf møder med 3, Read More …

IG Nyt 6. oktober 2015

GÅRDARRANGEMENT Nu er det så småt ved at blive efterår. Det er derfor på tide, at vores gårdmøbler skal tilbage og stå over vinteren. Vores næste arrangement i gården er d. 18. oktober 2015 kl. 11, hvor vi hjælpes ad med at få møblerne ned i kælderen. Efter endt arbejde byder bestyrelsen på lidt frokost. Read More …

Ny hjemmeside

Nu er vi klar med en ny hjemmeside, som i det store hele indeholder samme simple struktur som den tidligere, men er opgraderet mht. layout og indhold. Den er lavet i CMS programmet WordPress, som er gratis, sikrer nem løbende opdatering og giver mulighed for rigtig mange forskellige udvidelser (Plugins). Der er skabt en kobling Read More …

IG Nyt 6. september 2015

VÆGGELUS Der er fortsat væggelus i ejendommen. En ekspert i væggelus, Ole Kilpinen, besigtigede d. 31. august de fire lejligheder, som i længere tid har været angrebet. Han har efterfølgende givet nogle retningslinjer, som lejlighederne skal overholde. D. 4. september blev der i lejligheden D, 1.th. fundet en væggelus. Det er første gang, væggelus har Read More …

IG Nyt 19. august 2015

VÆGGELUS Bestyrelsen vil i denne udgave af nyhedsbrevet sætte speciel fokus på væggelus situationen. Nedenfor følger en række nyttige baggrundsinformationer for beboerne forud for søndagens informationsmøde. Historik til dato November 2013 Lejer i lejlighed D, 2. tv. meddeler ejer, som derefter meddeler daværende formand om fundet af væggelus Der igangsættes på dette tidspunkt, så vidt Read More …

IG Nyt 1. juli 2015

Endnu et nyhedsbrev i Irgens Gård ———————————————————— Dykpumpe Grundet et kloakproblem i pakhusets sydfløj under skybrud bliver der indkøbt en dykpumpe. Denne pumpe kan pumpes i brøndene under skybrud og vil således forhindre oversvømmelse. Pumpen stilles i opgang G, men vil være tilgængelig for alle beboere i Irgens Gård. Arrangement Bestyrelsen siger mange tak for Read More …

IG Nyt 16. juni 2015

Så er det blevet tid til endnu et nyhedsbrev i Irgens Gård. Næste gårdarrangement Sommeren nærmer sig, og i den anledning bliver der holdt et grillarrangement i gården. Arrangementet er fredag d. 26. juni. Der er blevet sat en tilmeldingsseddel op i hver opgang. Ny hjemmeside på vej Som I også kunne læse i sidste Read More …

IG Nyt 30. april 2015

Der vil i det følgende blive redegjort kort for nogle af de punkter, som bestyrelsen netop beskæftiger sig med. Ny bestyrelse Efter sidste generalforsamling i marts blev der vedtaget en ny bestyrelse bestående af; Michael Sanggaard, Jette Viktor, Hanne Tung, Peder Maltha Rasmussen, Cecilie Mee Hansen samt Christina Borella som bestyrelsessuppleant. Gårdarrangementer For det første Read More …