april 9, 2022

Foråret har budt på endnu to alvorlige vandskader i ejendommen i forbindelse med renovering af lejligheder. I opgang B har skaden igen betydet, at en hel familie må flytte ud og genhuses i måneder. Omfanget af skaden i E kender vi endnu ikke.

Vandskader er alvorlige, ikke mindst i fredede bygninger som vores, og vi har gennem de senere år haft flere omfattende tilfælde  med store konsekvenser for ejendommens forsikringsforhold og dermed foreningens samlede økonomi.

I forbindelse med renoveringer og reparationer er det derfor helt afgørende, at alle tager de nødvendige forholdsregler:

Husk, at der kan være rør skjult bag træværk m.m., og informer håndværkere så godt som muligt om indretning, rørføringer og installationer, inden arbejdet går i gang.

Husk at sikre, at håndværkerne ved, hvor og hvordan man lukker helt for vandet til lejligheden, inden de går i gang med arbejdet.

Brug altid autoriserede håndværkere. Ikke at det er en garanti mod uheld, men det betyder, at håndværkeren er forsikret. Ejerforeningen har i forlængelse af en række uheldige forløb opsagt samarbejdet med vores faste leverandør og henviser nu til HG Service.  https://hgservice.dk/

Endelig viser de meget uheldige omstændigheder indtil videre, at man som beboer gør klogt i at tjekke, at ens egen forsikring dækker genhusning, oplagring og flytning, hvis uheldet skulle være ude.

Hold jer tørre, og pas godt på Irgens Gaard, når der renoveres.

 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}