juni 6, 2022

Stilladserne i gården tages ned i ugen efter Pinse. Reparationerne, der krævede stillads, er afsluttet, og de resterende arbejder udføres uden stillads.
Det betyder en del rumsteren af stillads-firmaet, men til gengæld både lys, luft og udsyn til renoverede facader, om en lille uges tid. Også urglasset er skiftet, se ind bag uret her.

Ved udgangen af juni siger vi farvel til vores mangeårige og værdsatte administrator gennem fire årtier, Nicolai Giødesen og goddag til en SMEjendomme ved advokat Thomas Marker, som er vores nye administrator.

Da overdragelsen af administrationsopgaven sker samtidig med, at der indbetales ejerbidrag for 3. kvartal, vil næste indbetaling foregå i en overgangsordning, hvor vi indbetaler til den nye administrator.

SMEjendomme sender indbetalingskort og skriver til hver enkelt ejer, med en tydelig forklaring. Den fremgangsmåde gælder alene dette kvartal, inden den nye indbetalingsprocedure er etableret.

Den 1. juli skifter vi kontaktinfo til administrator på hjemmesiden, så den altid kan findes der.

Fremover vil administrator tage sig af henvendelser om praktiske forhold, som ikke løses af vores glimrende vicevært, Zoltan fra Gimligruppen, hvis kontaktinfo også findes på vores hjemmeside.

På den måde etablerer vi en sikker og professionel behandling af beboerhenvendelser, der før var afhængige af, at frivillige i bestyrelsen havde mulighed for at gå i aktion.

I forbindelse med administratorskift gennemgår og justerer vi leverandøraftaler med håndværkere, og den længe ventede afklaring af hvem, der skal være vores hus-VVS’er er i sigte.

Apropos spørgsmålet om VVS, så trækker renoveringen af den vandskadede lejlighed i opgang B ud, da vandskaden desværre har vist sig mere omfattende end først antaget, og det varer endnu en måned inden lejligheden igen er beboelig.

En mindre gruppe beboere har endnu ikke fået udskiftet deres gamle Ista-varmemålere med de nye, der aflæses digitalt. De berørte beboere får direkte besked fra Ista og betaler selv den ekstra omkostning, der måtte være knyttet til senere installering.

Næste møde i bestyrelsen er mandag den 4. juli – skriv gerne til os med gode ideer og forslag, eller hvis der er noget, vi skal være opmærksomme på.

 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}