Helt ukompliceret var det ikke for  vores dygtige glarmestre at skifte det meget gamle ...

​Read More

De fleste kender midsommervisen – enten den, som Shubidua sang eller den, om Holger ...

​Read More

Stilladserne i gården tages ned i ugen efter Pinse. Reparationerne, der krævede stillads, er ...

​Read More

Bestyrelsen arbejder med at forberede overgangen til ny administration den 1. juli. I den ...

​Read More

Så er håndværkerne igang med årets facaderenovering. Vi kom lidt hovedkulds ind i processen ...

​Read More

Foråret har budt på endnu to alvorlige vandskader i ejendommen i forbindelse med renovering ...

​Read More