I dag modtager medlemmer af Ejerforeningen Irgens Gaard materialer til den skriftlige generalforsamling den ...

​Read More

Turnus-reparationerne er nu næsten afsluttet og enkelte udeståender ventes færdige i april. Det drejer ...

​Read More

Selv om corona-restriktionerne betyder, at den traditionelle generalforsamling er udskudt til maj måned, afholder  ...

​Read More

Flere beboere har henvendt sig om gentagne cykeltyverier i gården. Også andre hændelser har ...

​Read More

Da vi formentlig ikke vil kunne forsamles og afholde større møder i marts, pga. ...

​Read More