januar 7, 2021

Da vi formentlig ikke vil kunne forsamles og afholde større møder i marts, pga. forsamlingsrestriktioner som følge af COVID19, har bestyrelsen valgt at udskyde generalforsamlingen til 26. maj.

Sæt krydset i kalenderen, så du kan være med til at vælge nye bestyrelsesmedlemmer og diskutere foreningens initiativer. Den nye dato betyder, at fristen for at indsende forslag til behandling på generalforsamlingen også udskydes til 5. april.

Generalforsamling i ejerforeningen Irgens Gaard holdes normalt i marts måned. Da der i år er en del større reparations- og anlægsarbejder, som helst skal påbegyndes tidligt på året, vil vi sende budgetudkast til skriftlig afstemning blandt medlemmerne i marts. Det vil give mulighed for at bestille håndværkere og sætte arbejdet igang, selv om generalforsamlingen først finder sted i slutningen af maj.

Bestyrelsen håber på forståelse for den lidt anderledes procedure, men vi ønsker ikke at lade en virus forsinke vedligeholdelsen af vores fine bygninger.
Vi ses til generalforsamling i maj – måske indendørs eller måske under trækronerne.

 

 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}