juni 10, 2021

Samarbejde, åbenhed og flere aktive medlemmer – både de debatlystne og dem, der vil give en praktisk hånd med. Det er målsætningen for den nyvalgte 5-personers bestyrelse, der får stærk opbakning af to  suppleanter, som træder til ved forfald.

Bestyrelsen valgte som noget nyt i forhold til seneste periode at organisere sig med et todelt formandsskab bestående af to genvalgte bestyrelsesmedlemmer, nemlig Flemming Løfberg som næstformand og Rie Duun som formand.
Bestyrelsens arbejdsopgaver er fordelt på bestyrelsens medlemmer, så de enkelte har faste ansvarsområder, og bestyrelsen lægger vægt på at involvere ressource-personer fra foreningen i arbejdet, når det er hensigtsmæssigt, og på altid at basere vigtige beslutninger på kvalificeret rådgivning.

Sådan er opgaverne fordelt:

Vedligeholdelsesturnus, rengøring og driftsopgaver er Christinas område, og hun suppleres af Flemming, når der indgås aftaler om turnus.
Økonomien står nyvalgte Dorthe Petersen for i samarbejde med den tidligere kasserer og formand Linda Holm, der er valgt som suppleant. Dorthe tager sig også af forsikringsforhold og af foreningens administrationsaftaler.
Byggeprojekter, VVS, varmesystem og -målere står Flemming og nyvalgte Mai Hammer for.
Kommunikation, web, nyhedsbrev m.m.   ligger sammen med formandsposten hos  Rie.

Fest og sociale arrangementer skal der også til – og den stafet løber  Christina og Rie med, meget gerne sammen med alle, der kommer med gode ideer og feststemt sind.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}