maj 6, 2021

Facaden mod Strandgade er  under renovering, og murværket er blevet renset og udbedret, så det er klar til at blive kalket.

Der bliver kalket  i uge 18 og 19, og herefter er det vinduernes tur til at blive  repareret og  malet. Navnlig kvistvinduerne  mod Strandgade trænger til en kærlig hånd, og det får de, mens stilladset er oppe. Håndværkerne giver besked til de berørte beboere om, hvornår de maler vinduerne på de enkelte etager.

Af sikkerhedshensyn er stilladset aflåst  uden for håndværkernes arbejdstid, og det tages ned så snart renoveringsarbejdet er færdigt. Hvis tidsplanen holder, der ikke opstår  forsinkelser i arbejdet, vil stilladset blive taget ned og fjernet den første uge i juni.

 

 

 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}