februar 11, 2021

Flere beboere har henvendt sig om gentagne cykeltyverier i gården. Også andre hændelser har forstærket behovet for at undersøge muligheden for helt eller delvist at låse porten i Strandgade. Bestyrelsen arbejder på at stille et forslag, som indebærer, at porten kan være åben i perioder, fx dagtimerne, og låst efter behov og ønsker. Henvendelse til beboerne fra gæster sker fra panel til direkte beboerens telefon, når porten er låst. Systemet er enkelt at etablere og derfor ikke så omkostningstungt som traditionelle låsesystemer.

Vi ser frem til at kunne skabe bedre tryghed i gården, og samtidig bevare gården som et delvist åbent miljø med  adgang for turister og besøgende – og for beboerne i nummer 42. Bestyrelsen regner med at lægge et konkret forslag frem til beslutning på generalforsamling i maj måned.

 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}