februar 11, 2021

Selv om corona-restriktionerne betyder, at den traditionelle generalforsamling er udskudt til maj måned, afholder  vi i marts en skriftlig generalforsamling i ejerforeningen.

Metoden er kendt og gennemprøvet af vores administrator, da mange foreninger i år har valgt udelukkende at  afholde  skriftlig generalforsamling på e-mail. I Irgens Gaard har vi valgt at  fremlægge tre punkter til beslutning på den skriftlige generalforsamling i marts og gemme de resterende beslutninger, inklusive valg af medlemmer til bestyrelsen, til generalforsamling maj. De tre punkter, som vi har prioriteret, er alle væsentlige for at kunne sætte bygge- og renoveringsarbejde i gang i tide.

Regnskab for 2020

Budget for 2021

Byggeprojekt vedr. etablering af nye vinduer i opgang A,3 sal 

Den 17. marts afholdes den skriftlige generalforsamling, og det betyder, at der skal stemmes skriftligt senest den dag. Administrator udsender en praktisk guide til, hvordan og hvornår der stemmes. Guiden kommer sammen med det skriftlige materiale til generalforsamlingen, som udsendes på mail senest 14 dage inden  generalforsamlingen – altså en af de første dage i marts.

Er du i tvivl, om administrator har registreret din korrekte e-mailadresse, så skriv til rok@ngadvokat.dk

 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}