januar 22, 2022

Har du forslag, som du gerne vil have behandlet på generalforsamlingen i marts, så skriv til bestyrelsen senest 1. februar. Det er den frist, som vores vedtægter fastsætter, men det er selvfølgelig altid muligt at bringe gode ideer frem mundtligt, når vi mødes i marts.

Generalforsamlingen holder vi igen i år hos vores nabo i Wildersgade 55, Villa Wilder.

Det foregår den 17. marts kl. 19, og vi håber at se rigtig mange til arrangementet.

Hvis man lige vil tjekke ejerforeningens vedtægter inden, så findes de her.

Bestyrelsen glæder sig til at berette om en kort valgperiode, hvor opgaverne var mange, og hvor der også er sket meget. På generalforsamlingen fremlægger bestyrelsen, som vi har lovet, blandt andet en plan for vedligeholdelse af varmesystemet, resultat af udbud af administrationen af vores forening og et forslag om frasalg af fællesejede arealer til ejere med eksklusiv brugsret til dem. Vi fortæller også, hvad planerne er for det kommende års forbedringer og vedligeholdelse.

Alle medlemmer modtager indkaldelse og materialer til generalforsamlingen den 17. marts fra vores administrator senest tre uger inden mødet.

Der er bliver masser af plads til god afstand, og vi byder på kaffe, vand og snacks undervejs og glæder os til at se alle til et godt møde i Villa Wilder.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}