AF: admin

marts 1, 2016

Generalforsamlingen 2016

Som I formentlig har bemærket, er den årlige generalforsamling udskudt i forhold til tidligere udmeldt dato. Generalforsamlingen finder sted d. 17. marts 2016 kl. 19.00 hos vores administrator, Nicolai Giødesen, på adressen: Frederiksholms Kanal 18, 1220 København K. Dagsorden og materiale sendes ud til alle beboere senest to uger før generalforsamlingen finder sted.
Som en del af dagsordenen vil der blandt andet skulle foretages en række afstemninger omhandlende en række ændringer i vedtægterne, som kræver 2/3 flertal for at blive vedtaget. Vi anbefaler derfor, at I for det første sætter jer godt ind i materialet forud for mødet, samt enten møder op fysisk til generalforsamlingen eller giver fuldmagt til at kunne stemme.

Er du nyt medlem af bestyrelsen?

Da der er flere afgående medlemmer af bestyrelsen i år vil vi opfordre til, at du overvejer at stille op. Vi har generelt mange aktiviteter, hvorfor det er vigtigt, bestyrelsen bliver størst mulig med 5 medlemmer – det skal være overkommeligt for den enkelte at kombinere med fuldtidsarbejde og familie.
Som medlem af bestyrelsen får du en unik mulighed for at give et bidrag til vores fællesskab, sætte dit præg på gårdens aktiviteter, være med i vigtige beslutninger og lære dine naboer bedre at kende.
Vi har ikke de store krav andet end en god portion energi og motivation, dog skal det nævnes, at langt de fleste af vores opgaver kræver koordination mellem en række interessenter samt skriftlig kommunikation via mail, så det er en stor fordel at være vant til. Vi fortæller meget gerne mere om vores arbejde, så ønsker du at vide mere, så kontakt os i gården eller via fællesmailen bestyrelsen@irgensgaard.dk.

Væggelus

Den planlagte sidste behandling blev foretaget d. 02. februar 2016. Det må desværre meddeles, at der i en af lejlighederne i opgang E inden for de seneste par uger er blevet set tre væggelus. Rentokil har været her d. 18. februar og d. 29. februar, og vi er i dialog med dem om, hvordan behandlingsforløbet skal fortsætte.
I bedes fortsat være opmærksomme på ikke at bringe nye væggelus i ejendommen. Vær særligt agtpågivende, når I har gæster boende, eller når I selv kommer hjem fra rejse. Sæt aldrig en kuffert på eller i nærheden af en seng, før I er helt sikre på, at der ikke er væggelus eller væggelusæg i den. Meld straks til bestyrelsen, hvis I observerer nye angreb.

Politiets efterretningstjeneste (PET)

I forbindelse med beskyttelse af en beboer i Irgens Gård har PET fået udleveret to nøgler til porten ud mod Wildersgade. Til jeres information vil der derfor være en mulighed for, at PET vil være til stede i gården.

Kastanjetræer

Vores fine kastanjetræer i gården beskæres d. 22. marts 2016.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Irgens Gaard
View this email in your browser (http://us4.campaign-archive1.com/?u=4213fa3c851755fcb5417a341&id=61e5c3f80f&e=[UNIQID])

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}