AF: admin

november 15, 2015

Kære naboer,
Tak for et hyggeligt gårdarrangement søndag d. 18. oktober. Der blev vasket gårdmøbler, snakket og hygget over en lækker frokost. Næste arrangement er søndag d. 13. december kl. 15.00, hvor vi skal hygge over et glas gløgg. Mere information følger.
I løbet af den kommende uge kommer vores gartner for at gøre gårdens planter klar til vinteren.

Væggelus

Som I ved af nyhedsbrev af 20. oktober, er Rentokil blevet udvalgt som samarbejdsparter til behandlingsforløbet. Lejlighederne i opgang D og E blev inspiceret d. 6. oktober. Her blev det konstateret, at væggelusene ikke har spredt sig yderligere. Herefter er der blevet udformet en behandlingsplan, som er sendt ud til de involverede lejligheder. Behandlingerne foretages samtidig, da det er det mest effektive. Alle beboere bedes stadig være opmærksomme på eventuelle væggelus.
Hvis I har spørgsmål om behandlingen er I velkommen til at skrive til vlg@irgensgaard.dk. Spørgsmål om økonomi bedes rettet til bestyrelsen@irgensgaard.dk.

Turnus

Turnus for gårdfacade C, D og E er nu overstået. Arkitekt Sven Felding, som har været tilknyttet Irgens Gaard gennem mange år har været meget tilfreds med det udførte arbejde, der skred planmæssigt frem. Der har været rigtig gode folk på sagen på alle fronter.
Der har været et par uforudsete reparationer, nemlig flere revner i murværk, som først kunne identificeres efter stillads var sat op og tilsvarende utæthed i zinkafdækning ved kvist. Dette er der blevet taget hånd om. Opsætning af enkelte nye tagsten er også lykkedes, selvom vi ikke har haft et egentligt tagstillads.
Der har været et rigtigt godt samarbejde både med Claus Adrian, som er vores hovedentreprenør og med murer -, snedker- og stilladsfirma. Stor ros til vores samarbejdspartnere.
Når dette er sagt, er vi dog helt klar over, at det kan være til gene, at stilladset står længere end nødvendigt. Stilladset afmeldes, når arbejdet er færdigt/når det med stor sikkerhed forventes at være færdigt. Ventetid fra afmelding til nedtagelse varierer afhængig af bl.a. travlhed og vejrlig. Der findes ikke eksklusiv aftaler for hurtigere nedtagning. Situationen er ikke anderledes end den plejer at være. Alternativ kan man, samtidig med aftale om dato for opsætning af stillads, vælge dato for nedtagning. Dette er ikke attraktivt, med mindre man er helt sikker på, at der ikke optræder uforudsete hændelser og dermed forsinkelse, da denne dato for nedtagning ikke senere kan ændres. Stilladsnedtagning blev debatteret på generalforsamlingen 2015 år, men uden at komme til et løsningsforslag.
Fortsat god søndag.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Irgens Gaard
View this email in your browser (http://us4.campaign-archive2.com/?u=4213fa3c851755fcb5417a341&id=12f3126d79&e=[UNIQID])

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}