AF: admin

april 16, 2016

Se dette i din browser (http://us4.campaign-archive2.com/?e=[UNIQID]&u=4213fa3c851755fcb5417a341&id=bf31fb8eeb)

ORDINÆR OG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016

Som bekendt blev der den 17. marts afholdt ordinær generalforsamling for ejerforeningen i advokat Giødesens lokaler. Hovedtemaerne for generalforsamlingen var vedtagelsen af den nye turnusplan og de foreslåede tiltag til at håndtere væggelusproblematikken.
Referat af generalforsamlingen vil blive udsendt separat snarest.
Vedtægtsændringer kræver for at blive vedtaget, at 2/3 af de stemmeberettigede i foreningen stemmer for. Der var ikke nok deltagere på den ordinære generalforsamling til dette, hvorfor der vil blive holdt en ekstraordinær generalforsamling til at godkende de forslag, der blev vedtaget på den ordinære forsamling. Nærmere information om den ekstraordinære generalforsamling vil tilgå i en ny mail snarest, når vi har fået det praktiske på plads.

NY BESTYRELSE

På generalforsamlingen skete der en større udskiftning i bestyrelsen, idet følgende medlemmer udtrådte efter tro tjeneste:
Hanne Tung
Peder Rasmussen
Cecilie Mee Hansen
Bestyrelsen består efter nyvalg således af:
Jette Victor (genvalgt)
Michael S. Sanggaard(genvalgt)
Henriette Lund (nyt medlem)
Lise Heilman (nyt medlem)
Sebastian Thoning (nyt medlem)
Til henholdsvis 1. og 2. suppleant valgtes enstemmigt:
Christina Borella
Cecilie Mee Hansen
Bestyrelsen har ved sit første bestyrelsesmøde den 4. april konstitueret sig selv med Jette Victor som formand og Michael S. Sanggaard som næstformand.

GÅRDDAG

Da forårssolen nu så småt er begyndt at vise sig, er det på tide at få gårdmøblerne frem. Der er derfor gårddag søndag den 17. april kl. 15.00, hvor vi mødes til en hyggelig eftermiddag. Nærmere detaljer vil tilgå i de enkelte opgange.

KABELSKAKTER I OPGANG G

Som drøftet på generalforsamlingen blev det ved en tidligere lejlighed konstateret, at kabelskakterne i opgang G ikke er tilstrækkeligt brandsikret. Der vil derfor blive igangsat et sikringsarbejde i alle de berørte lejligheder i opgangen. Det medfører noget håndværkerarbejde i gangskabene i de enkelte lejligheder, men vi skal naturligvis gøre, hvad vi kan for, at det sker uden for store gener for den enkelte. Det er nødvendigt, at det bliver gjort. Der er reserveret snedker til nedtagning af skabe i starten af august måned. Nærmere information vil tilgå.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Irgens Gaard

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}