november 8, 2020

Kastanjetræerne  bliver tilset og trimmet af Hovedstadens Træpleje ved  træplejer, Klaus Danzer. Det sker den 13. november, og træplejeren har tilladelse fra bestyrelsen til at  køre ind i gården med bil for at kunne skaffe grenene hurtigt af vejen.
Husk, at biler, der kører ind i gården, skal have tilladelse fra bestyrelsen. Håndværkere, flyttebiler m.m. henvises til at parkere på gaden. Skriv til bestyrelsen, hvis du har brug for tilladelse til at køre ind i gården i forbindelse med reparationer eller andet praktisk arbejde.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}