maj 1, 2022

Bestyrelsen arbejder med at forberede overgangen til ny administration den 1. juli.

I den forbindelse vil vi lægge en fast procedure for, hvem der skal kontaktes og kan tilkaldes , når der er brug for praktisk hjælp eller  akut assistance som fx ved vandskader eller anden akut skade.

Vores viceværtservice ved Zoltan fra Gimli-gruppen vil fremover tage sig af mange af de løbende småreparationer og praktiske gøremål, og vores nye administrator, SMEjendomme vil være fast kontaktpunkt for øvrige henvendelser.

I øjeblikket gennemgår vi aftalerne med vores samarbejdspartnere, og i juni vil vi efter planen være på plads med holdet af håndværkere, som vi har serviceaftaler med. Deres kontaktinformation vil altid fremgå af hjemmesiden under Kontakt.

Indtil da har ejendommen ikke en fast VVS’er, men man kan naturligvis kontakte vores hidtidige faste samarbejdspartner Sæmer VVS, som kender ejendommen gennem en årrække.

Der er installeret digital varmeaflæsning med nye ISTA-målere i de fleste lejligheder. Alle beboere er kontaktet individuelt af ISTA og de, der endnu ikke har fået udskiftet målere, beder vi om hurtigst muligt aftale tid til udskiftningen.

Der har været en del problemer med byggeaffald i Wildersgade og på Strandgade i forbindelse med ombygninger. Til slut har bestyrelsen været nødt til at få fjernet affaldet, da vi har fået en påtale fra Københavns Kommune, som har modtaget klager fra naboer. Det er naturligvis altid de respektive ejeres ansvar at opbevare og fjerne eget byggeaffald, så det ikke er til gene hverken i eller uden for gården. Og det er selvsagt ikke tilladt at efterlade byggeaffald på fortove og gader.

Dørtelefonerne i B gør knuder, og der er sat en elektriker på sagen.

Vores returvand til HOFOR er for varmt, og der er problemer med varmereguleringen i opgang A. Også det bliver nu justeret.

Facadereparationer er i gang – se mere her

Næste bestyrelsesmøde bliver 1. juni.

Skriv altid til bestyrelsesmailen med ideer og ting, som vi skal vide eller drøfte i bestyrelsen.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}