december 3, 2021

Forberedelserne til næste års turnusarbejder er godt i gang. Bestyrelsen har indhentet tilbud og bestilt det kommende års facaderenovering, så arbejdet kan gå i gang, så snart vejret er til det.

I næste års turnus vil indgå reparationer i kælderen, som det er anbefalet af efter Hussvamp-laboratoriets gennemgang for at undgå fugtskader på træværket.

Portlåsen er nu installeret og vil blive taget i brug i december – beboere og ejere modtager nærmere informationer om, hvordan det foregår i nyhedsbrevet. Murværk og port, som lige nu fremstår med skrammer efter låseinstallationen, vil blive repareret  inden jul.

Varmeproblemerne, som viste sig ved fyringssæsonens start er nu stort set afhjulpet, og i de kommende uger vil der blive gennemført et ekstra tjek af varmeforsyningen i opgang A.

Næste generalforsamling i ejerforeningen bliver den 17. marts, og mødet holdes lige som sidste år i Villa Wilder i Wildersgade.

Fristen for at indsende medlemsforslag til generalforsamlingen er 1. februar.

Bestyrelsen indhenter p.t. tilbud på foreningens administration, som ikke har været i udbud i en årrække og fremlægger resultatet på generalforsamlingen. Vi arbejder også sammen med de berørte beboere på at fremlægge en procesplan for det videre forløb frem mod evt. frasalg af de fællesejede lofter.

Alt materiale vil blive sendt ud til medlemmerne senest tre uger inden generalforsamlingen.

Næste bestyrelsemøde bliver den 13. januar.

 

 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}