august 16, 2021

Bestyrelsen arbejder videre med etablering af portlås, som forventes klar inden for ca. en måned.

Sommerfesten den 28. 8. bliver som sædvanlig en bring selv og grill selv fest under kastanjerne sammen med vores naboer i nr. 42 .

Gårddagen, hvor vi sammen sætter vores havemøbler på stald i kælderen og hjælpes ad med praktiske gøremål i gården, er fastsat til den 3. oktober kl. 11.

Bestyrelsen er ved at afklare de mange spørgsmål angående lofterne, som kom frem på generalforsamlingen i maj. De berørte ejere – dvs. ejere med eksklusiv brugsret til fællesejede arealer – bliver inviteret til orientering og diskussion i september.

Det er igen blevet tid til det årlige svampetjek i kælderen, som udføres af Hussvamp Laboratoriet. Det kommer til at foregå den 15. september fra kl. 8 om morgenen. Vi informerer nærmere på irgensgaard.dk, i nyhedsbrevet og ved opslag i gården.

Næste bestyrelsesmøde bliver den 29.september.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}