januar 22, 2022

Porten til Strandgade bliver fortsat låst permanent, da der har været og stadig er vanskeligheder med at  få det fleksible låsesystem til at virke tilfredsstillende. Vi håber, at situationen er afklaret til generalforsamlingen i marts, og indtil da vil porten være låst. I mellemtiden kommer der et mere overskueligt skærmbilede på display’et ved porten, så det bliver nemmere at søge sig frem til de enkelte lejligheder, når man skal ringe på.

De digitale ISTA-varmemålere som skulle installeres i februar, er blevet yderligere forsinket, da firmaet som monterer dem, er blevet ramt af en bølge af corona-smitte blandt montørerne. Det betyder, at de nye målere først bliver installeret i uge 12. Når det sker, vil vi sørge for, at montørerne har assistance af en VVS-mand fra vores faste leverandør, som sørger for, at der ikke opstår skader og læk i forbindelse med installationen af de nye målere.

Dørtelefonerne i opgang B har længe voldt problemer, og skal repareres. I samme omgang vil vi gerne vide, om de er andre, som har konstateret fejl og mangler ved dørtelefonerne, så vi kan få et samlet tilbud på at udbedre, hvor der er brug for det.

Oplever du problemer med dørtelefonen i din opgang, så skriv til christina@irgensgaard.dk  inden udgangen af januar.

Næste bestyrelsesmøde er den 2. februar, hvor vi ser på de indkomne forslag til generalforsamlingen og forbereder regnskab, budget til vedtagelse og naturligvis bestyrelsens beretning  om den seneste valgperiode.

Skriv til bestyrelsen, hvis der er noget, vi skal være opmærksomme på.

 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}