november 7, 2021

Datoen for generalforsamling i 2022 er fastsat til den 17. marts – og bestyrelsen er gået på jagt efter egnede lokaler i nabolaget.

Som mange vil have bemærket, er forarbejdet til at installere låsesystem på porten mod Strandgade gået i gang. Systemet er trådløst og baseret på mobiltelefoni, og der bliver desuden bestilt nøglebrikker til alle ejere. Når vi nærmer os tidspunktet, hvor systemet er på plads, sender vi udførlig brugsvejledning til alle. Vi afventer endelig startdato fra leverandøren, og om alt går vel, kan vores port blive låst i nattetimerne i december.

Det er sæson for at skrue op for varmen – og for beboere i flere dele af foreningen også for  en trist oplevelse af, at varmen ikke indfandt sig så let som  håbet:

I år er der gennemført en række tilpasninger og justeringer af det eksisterende system, og   installationerne er gennemgået af foreningens faste samarbejdspartner, Sæmer VVS, i de  opgange og lejligheder, hvor der har været særlige problemer med forsyning af varme og af varmt brugsvand.

Styresystemet for varmesystemet er udskiftet, varmtvandspumpen er udskiftet, og vi afventer nu hvordan tilpasninger, reparationer og justeringer virker. Herefter tages stilling til videre skridt, ligesom bestyrelsen arbejder på en langsigtet plan for et tidssvarende varmesystem. Planen fremlægges på næste generalforsamling.

Bestyrelsen er i p.t. dialog med forenings arkitekt Sven Felding om næste fase i den turnusplanen for vedligeholdelse af bygningerne og afventer  den samlede plan for  de arbejder, der  er planlagt til at gennemføres i 2022. Det drejer sig bla. om facader mod gården på opgang E,F,G og H.

Hussvamp-laboratoriet, som har været på kontrolbesøg i kælderen, har bemærket, at der mangler tilstrækkelig ventilation gennem skodderne i kælderen. Derfor vil enkelte opsatte plader for skodderne forsøgsvist blive fjernet for at se, om det hjælper, og om de resterende plader også kan fjernes.

Næste møde i bestyrelsen er den 29. november – skriv til bestyrelsen@irgensgaard.dk med forslag, ideer og forhold, vi skal være opmærksomme på.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}