oktober 5, 2021

Udskiftning af vores gamle Ista varmemålere til et system til elektronisk aflæsning af varmeforbruget er nu bestilt, og prisen er aftalt. På grund af problemer med vareleverancer, bliver de nye målere først installeret i februar 2022. De gamle målere bliver aflæst, når de nye sættes op.

Også portlåsen på Strandgade-porten er på vej, og her skulle materialerne ankomme i sidste uge af oktober, så de er kar til, at låsesystemet kan sættes op i midten af november. Bestyrelsen bestiller nøglebrikker til beboerne – min. to pr. lejlighed eller til én pr. beboer, hvis der er flere end to beboere. Brug af låsesystemet bliver gennemgået og forklaret grundigt til alle beboere, og som udgangspunkt bliver porten låst om natten, men ikke i dagtimerne.

Reparationer og brandslukkere
Bestyrelsen er i gang med at indhente tilbud på de planlagte reparationer og vedligeholdelsesopgaver i turnusplanen for 2022, så vi kan have aftaler på plads med håndværkerne og komme i gang medarbejdet tidligt på året.

Brandslukkerne i opgangene trænger til et eftersyn og muligvis en udskiftning. I uge 40 vil en brandkonsulent fra Falck vurdere behovet og give tilbud på en abonnementsordning der sikrer, at vi altid har funktionsdygtigt brandslukningsudstyr.

Lofterne
Bestyrelsen inviterede i september de 8 ejerne af eksklusiv brugsret til ejerforeningens lofter og et kælderareal til en uformel drøftelse af mulighederne for frasalg af arealerne. 6 ejere deltog eller havde givet deres bidrag til diskussionen skriftligt inden mødet. Bestyrelsen arbejder videre med de spørgsmål og tilkendegivelser, der kom frem på mødet og vil bagefter overveje, om der stilles forslag om frasalg på en kommende generalforsamling.

Administration
I oktober indhentes 3-4 tilbud på administration og drift af Irgens Gaard. Opgaven har gennem mere en 30 år været løst af den samme advokat og har i mange år ikke været i udbud. Foreningens nuværende administrator inviteres naturligvis til at byde på opgaven, og evt. skift af administrator skal vedtages på en generalforsamling.

Næste møde i bestyrelsen er den 28. oktober.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}