maj 6, 2021

Generalforsamling i ejerforeningen Irgens Gaard den 26. maj finder denne gang sted i Villa Wilder i Wildersgade kl. 19.

Vi har lejet et lokale, hvor vi  kan sidde med god afstand, og hvor der er plads til det antal, som vi må forsamles indendørs, nemlig 50. Derfor opfordrer vi til at overveje, om man kan  begrænse sig til, at kun en person pr. lejlighed deltager i mødet. Vi serverer kaffe, te og vand, og til kaffen vil der være lidt sødt.

Dagsordenen er anderledes end sædvanligt, fordi  to vigtige punkter, nemlig godkendelse af regnskab og vedtagelse af budget for 2021 allerede er  behandlet på den skriftlige del af generalforsamlingen i marts. Tilbage er bl.a. de faste punkter, formandens beretning og valg af bestyrelse plus forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen. Se foreningens vedtægter her

Foruden beretningen fremlægger bestyrelsen en række forslag til behandling:

Forslag om frasalg af fællesejede loftsarealer til beboere, som  har eksklusiv brugsret til  de pågældende arealer.

Forslag om portlås på porten mod Strandgade

Forslag om forbedring af varmesystemet, der behandles sammen med medlemsforslag vedr. varmesystemet

Forslag om at etablere elektronisk varmeaflæsning

Invitation, forslag og beretning fremsendes til alle medlemmer fra vores administrator Nicolai Giødesen  senest 2 uger før generalforsamlingen. Kontakt administrator, hvis du som medlem ikke modtager invitationen.

Vi glæder os til at se så mange medlemmer som muligt til generalforsamlingen . Husk, at det er muligt at aflevere en fuldmagt til bestyrelsen eller til et andet medlem, som deltager, hvis man ikke selv kan være til stede.

Lys m.m.

Belysningen i gården styres fremover af vores  flittige serviceteam fra Fejekosten, så vi sikrer at  tænd- og slukketider justeres efter årstiden.
Turnusarbejdet med renovering af facaderne er i fuld gang, og stilladset  i Strandgade skulle være nede igen i anden uge af juni.

Denne bestyrelse har ikke planlagt flere møder inden generalforsamlingen, og siger derfor indtil videre tak for denne gang – og på muligt gensyn efter valget.

 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}