februar 11, 2021

Turnus-reparationerne er nu næsten afsluttet og enkelte udeståender ventes færdige i april. Det drejer sig bla. om  mindre  reparationer af gulve og en ny dørpumpe i B.

Bestyrelsesmødet i februar drejede sig først og fremmest om forberedelse af generalforsamling – både den skriftlige i marts og den fysiske som vi håber at holde i maj, som omtales separat i Nyt&Nyttigt.

I opgang A er en omfattende renovering af 3. sal planlagt, idet der indrettes en helt ny lejlighed. Projektet afventer bl.a. godkendelse fra myndighederne. Forslag fra ejer om at etablere nye vinduer i etagen fremlægges på skriftlig generalforsamling i marts.

Varme

Flere beboere efterspørger varme i kælderen, hvor der hidtil ikke har været varme på om vinteren.  Det bliver nu undersøgt om varmesystemet har kapacitet  til at opvarme kælderen.

Der arbejdes med  tilbud på elektronisk varmeaflæsning i ejendommen, og bestyrelsen vurderer, om løsningen skal fremlægges til beslutning på generalforsamling i maj.

Skorstenfejer, gårdmøbler m.m.

Vi savner skorstensfejeren, og han kommer for tiden ikke rundt på grund af COVID19 smittefare. Men så snart han igen har lov, skal der fejes skorstene. Nærmere information om adgang til alle skorstene følger, når vi ved, hvornår  fejningen kan foregå.

Bestyrelsen afsætter  et beløb til indkøb af nye gårdmøbler i 2021, men afventer både forår og ophævelse af diverse COVID19 relaterede restriktioner.

Næste møde i bestyrelsen er budget og regnskabsmøde  tirsdag den 16. februar, mens det næste ordinære bestyrelsesmøde er torsdag 25. februar.

 

 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}