juli 11, 2021

Turnusarbejderne er næsten slut.  Sidst på sommeren  sker  de resterende mindre reparationer i opgangene, men ny kalkning af en del af facaden mod Wildersgade har vi været nødt til at vente med.

På juli-mødet i bestyrelsen har vi lagt en  plan for arbejdet, der skal sikre, at vi kommer i mål med de større opgaver, som venter inden næste generalforsamling i marts ’22.

Det drejer sig om en langsigtet plan for forbedring og  sikring af vores varmeforsyning i hele foreningen. I samme omgang  fremlægger vi en plan for  vedligehold og forbedring af de rørsystemer, som gang på gang har kostet foreningen dyre vandskader i for bindelse med reparationer og forbedringer i de enkelte lejligheder.

Undgå vandskader
Efter sommer vil vi udsende en  lidt mere omfattende vejledning til alle medlemmer om, hvordan man skal sikre sig mod vandskader, når man bygger om og reparerer.

Vandskader har kostet os alle forhøjede omkostninger til forsikring, og derfor har vi med administrators hjælp undersøgt mulighederne for at hævde ansvar for skaden overfor de  involverede håndværkere og dermed undgå forhøjet præmie. Det er der desværre ikke mulighed for, og vejen frem bliver derfor at  undgå skader de kommende år for så at forhandle en bedre aftale, når det igen er muligt om 2,5 år.

Portlås
Portlås på porten mod Strandgade kommer op i september eller oktober. Vi har undersøgt, om  etableringen kræver godkendelse af fredningsmyndighederne, men det er ikke tilfældet.

Grunden er, at selve anlægget er meget diskret i selve porten, og at der ikke er brug for a trække kabler rundt i  bygningerne, fordi det er baseret på mobiltelefoni. Beboerne i nr. 42 vil fortsat have adgang gennem porten, der bliver låst i nattetimerne, men ellers vil være åben som sædvanligt. Det skriver vi mere om, når installationen nærmer sig.

Afklaring om lofter
Bestyrelsen arbejder videre med at afklare den fremtidige status for de fællesejede loftsarealer. Et spørgsmål som affødte megen debat og mange gode spørgsmål på generalforsamlingen i maj.

Vores mål er, at vi som ejerforening skal kunne sikre lovlig udnyttelse af de arealer, som vi ejer.

Vi vil derfor undesøge og besvare de spørgsmål, som blev rejst. Undervejs vil vi inddrage både foreningens rådgivere, de berørte beboere og eksterne konsulenter efter behov, for at fremlægge et nyt forslag på næste ordinære generalforsamling.

Næste bestyrelsesmøde er den 10. august.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}