maj 31, 2021

På generalforsamlingen den 26. maj valgte  medlemmerne af ejerforeningen Irgens Gaard  at udvide bestyrelsen, så den i det kommende år tæller fem medlemmer, i stedet for fire.

Formand, Linda Holm, valgte at give stafetten videre efter en række år i bestyrelsen som og  fortsætter som suppleant. Tak til Linda for alt det gode arbejde.

Den nye bestyrelse konstituerer sig snarest.

Se bestyrelsessammensætningen og suppleanterne her.

 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}