AF: admin

september 6, 2015

VÆGGELUS

Der er fortsat væggelus i ejendommen. En ekspert i væggelus, Ole Kilpinen, besigtigede d. 31. august de fire lejligheder, som i længere tid har været angrebet. Han har efterfølgende givet nogle retningslinjer, som lejlighederne skal overholde. D. 4. september blev der i lejligheden D, 1.th. fundet en væggelus. Det er første gang, væggelus har spredt sig på tværs af en opgang. Dette skal tages meget alvorligt. Væggelus eller dyr, man mistænker for at være væggelus, skal fanges på tape, sættes på hvidt papir og sendes til:
Att.:Ole Kilpinen
Søvej 10
3600 Frederikssund
Som vi fremlagde på informationsmødet d. 23. august, ville det være en stor fordel at få nedsat en arbejdsgruppe. Gruppen har navnet VL-gruppen (VL som forkortelse for væggelus). VL-gruppen består af følgende medlemmer: Helle Julin C, st. th., Kurt Mørck Jensen B, 1. tv., Mikkel Ludvigsen E, 1. th., Peter Deurmann F, 3. og Cecilie Mee Hansen F, 1. th. (bestyrelsesrepræsentant). Denne gruppe sikrer en bred forankring blandt beboerne og vil i samarbejde med bestyrelsen forsøge at udrede alle problemstillinger i relation til væggelus.

TURNUS

Den endelige aftale med Claus Adrian er i hus. Det er vi meget glade for, idet vi har haft et godt samarbejde med Claus Adrian igennem mange år. Facade B, C og D mod gård vil blive istandsat, dog vil den del af B’s facade, som ligger op mod B’s gavl, blive istandsat i 2016 samtidig med B’s gavl.
Arbejdet bliver påbegyndt tirsdag i uge 38 og forventes afsluttet indenfor 6 uger. Opsætning af stillads påbegyndes torsdag i uge 37 af Herlev Stillads. Den 15. september starter reparation af murværk og efterfølgende kalkning. Dette forventes at være færdigt torsdag i uge 40. Det er Øens murerfirma A/S, der står for reparation af mure, mens det er Claus Adrians firma Robert Rasmussen A/S, der kalker. Efter murreparationer og kalkning skal stilladset justeres med konsoltilpasning, så det passer til snedker- og malerarbejde af vinduerne. Alle beboere vil blive adviseret af snedker/maler, inden arbejdet går i gang, for at aftale gennemgang af vinder samt efterfølgende arbejde på vinduer, hvor der vil være behov for, at vinduerne er åbne. Derudover kan der individuelt aftales indvendig istandsættelse/maling af vinduer mv. i de lejligheder, hvis vinduer er omfattet af facaderenoveringen. Det bør være muligt at anvende statens håndværkerfradrag til dette. Der er 3 muligheder. 1.
Reparation/maling af den indvendige side af vinduerne. 2. Samme + evt. mere malearbejde op til håndværkerfradragets grænse. 3. Yderligere arbejde. Kontakt Claus Adrian på tlf. 21211530 eller cad@robertrasmussen.dk, og aftal tid for individuel besigtelse og tilbudsgivning. Bestyrelsen er principielt ikke involveret i dette arbejde, som vil blive faktureret direkte til de enkelte beboere. Hvis I har spørgsmål til bestyrelsen vedr. dette, så kontakt christina@irgensgaard.dk.
Snedker- og malerarbejdet foretages af Jagtvejens Maskinsnedkeri A/S og Robert Rasmussen. Begge forventes at påbegynde arbejdet fredag i uge 40, og snedkerarbejdet forventes afsluttet efter en uge og malerarbejdet efter 3 uger. Det samlede arbejde skulle således være afsluttet i uge 43 og stilladset klar til nedtagning. Sven Felding er arkitekt på projektet, hvilket vi også er meget glade for. Sven og Charlotte Felding har været vores fast tilknyttede arkitekter, siden istandsættelsen af Irgens Gård blev påbegyndt i 1977. Den beskrevne tidsplan forudsætter, at der ikke opstår uforudsigelige hændelser.

GÅRDDAG

Næste arrangement i gården er søndag d. 18. oktober. Det er vores efterårsgårddag, hvor gårdmøblerne skal ind fra gården.

ROTTER

Som nævnt i sidste nyhedsbrev af 19. august blev vi oplyst om, at en nabo havde observeret en rotte eller en stor mus i gården. Den havde gnavet sig gennem en kompostbeholder, som er blevet fjernet. Bestyrelsen har været i kontakt med vores nabo nr. 42, som fortæller, at de har en brønd, hvor der formentlig har været rotter. Nr. 42 startede med at løse problemet d. 1. september.
De bedste hilsner fra Bestyrelsen
View this email in your browser (http://us4.campaign-archive2.com/?u=4213fa3c851755fcb5417a341&id=8d85a2aeba&e=[UNIQID])

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}