AF: admin

juni 16, 2015

Så er det blevet tid til endnu et nyhedsbrev i Irgens Gård.

Næste gårdarrangement

Sommeren nærmer sig, og i den anledning bliver der holdt et grillarrangement i gården. Arrangementet er fredag d. 26. juni. Der er blevet sat en tilmeldingsseddel op i hver opgang.

Ny hjemmeside på vej

Som I også kunne læse i sidste nyhedsbrev, arbejder vi på at få en ny hjemmeside op at køre. I vil få besked, så snart den er klar.

Ekstra papcontainer

Med hensyn til skralderummet har vi udskiftet en af affaldscontainerne til en ekstra papcontainer. Det er rigtig dejligt, men glem nu ikke at minde hinanden om, at pap stadig skal foldes sammen, inden det bliver smidt ned i containerne.
I tillæg til ovenstående er der gang i en række øvrige aktiviteter og sager, som vi forsøger at løse i prioriteret rækkefølge.
God sommer til alle.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Irgens Gård
View this email in your browser (http://us4.campaign-archive1.com/?u=4213fa3c851755fcb5417a341&id=2aa04c204a&e=[UNIQID])

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}