oktober 10, 2020

Tjek på taget
Vi nærmer os det regelmæssige tageftersyn, som kommer til at foregå i november måned. Har du lagt mærke til utætheder eller skader på taget, eller kender du til, at der er noget, vi skal være opmærksomme på. Så skriv til bestyrelsen@irgensgaard.dk. Skriv TAG i emnefeltet. Se evt. turnusplan, hvor det fremgår, hvornår der er eftersyn af tag og skorstene.

Reparation af opgange går planmæssigt
Renovering af opgangene B-E går planmæssigt, og murerarbejdet er næsten afsluttet. Herefter er det malernes tur, til at forsyne opgangene med brandhæmmende maling. Yderdørene har allerede fået ny maling, og bagefter kommer turen til portene. Vi har endnu ikke en slutdato på årets vedligeholdelsesarbejder, men det bliver i løbet af efteråret.

Træerne tilses af eksperter
Vores flotte kastanjetræer er fredede ligesom bygningerne, og vi har pligt til at passe godt på dem. Derfor kommer der inden vinter besøg af professionelle træplejere, som blandt andet skal vurdere om træerne er sunde og raske, og om vi har brug for at gøre en særlig indsats for at bevare dem.

Bedre info om tilladelse til reparationer og ombygninger
Fordi vores ejendom er fredet, kræver ombygninger og forbedringer ofte tilladelse fra fredningsmyndighederne. Vi har alle en interesse i at overholde fredningsbestemmelserne og bevare bygningerne bedst muligt. Se den opdaterede vejledning om, hvordan og hvornår man skal huske at søge Slots- og Kulturstyrelsen om tilladelse til ombygninger eller reparationer efter større skader, og hvornåe ejerforeningen skal orienteres. Skader og reparationer – sådan gør du.

Naboskab
Bestyrelsen tager et møde med vores naboer i nr. 42 om vores fælles brug af gården.

Gårddagen, der var planlagt den 4. oktober, regnede desværre væk. Derfor er gårddagen flyttet til den 25.oktober, som det fremgår af tidligere opslag på Nyt&Nyttigt.

Næste bestyrelsesmøde er den 4. november.
Skriv til bestyrelsen – bestyrelsen@irgensgaard.dk  – hvis der er  noget, du mener, vi skal drøfte.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}