november 8, 2020

Kælderen er svampegodkendt
Hussvamplaboratoriet har gennemgået kælderen og sikret, at der ikke er svampeangreb. På baggrund af svampetjekket har laboratoriet anbefalet reparation af en række mindre skader, primært på træværk. Der bliver indhentet tilbud på de anbefalede reparationer, og udgifterne læggers ind i næste års budget.

Renovering af opgange fortsætter i F og A
Renoveringen af opgangene går planmæssigt, og malerarbejdet på udvendige porte og døre er næsten færdigt.
Fordi der har vist sig længere leveringstid end forventet på det specielle, brandhæmmende maling, som skal bruges indendørs, venter håndværkerne med at male indgangsdøre til lejlighederne. De samlede reparationer er holdt inden for det afsatte budget, og renoveringsarbejdet vil derfor fortsætte i opgangene F og A. I forbindelse med renoveringen er alle dørpumperne gennemgået, og bla. dørpumpen til skralderummet er repareret.

Eftersyn af tag, tagrender og skorstene
Den 18. og 19 november sker den rutinemæssige gennemgang af tagene. Vi er særligt opmærksomme på løse sten, der kan risikere at styrte ned. Skorstene indgår i gennemgangen af taget og vil blive efterset grundigt. Også tagrenderne bliver tjekket ved samme lejlighed og tagrenden mod Bådsmandsstræde repareres..
Send bestyrelsen en mail, hvis du har kendskab til mulige tagskader eller andet, som vi skal være opmærksomme på i forbindelse med tag-gennemgangen.

Trafik til nr 42 gennem gården
Repræsentanter for bestyrelsen har holdt et godt og konstruktivt møde med en repræsentant for beboerne i opgang 42 for at orientere om generelle regler for brug af gården, skel mellem de to gårde og om de gældende aftaler om  gennemgang for cykler og brug af skralderum. De blev aftalt at holde mindst et årligt fælles møde for de to ejerforeningers bestyrelser for at styrke samarbejde og naboskab. Mødet følges op af en formel skrivelse til ejerforeningen i nr 42 fra Irgens Gaards administrator.

Dørtelefoner
Der bliver nu indhentet flere tilbud på dørtelefonanlæg, som evt. kan omfatte lås på porten til gården. Elias fra opgang C og Flemming henter tilbud. Hvis der skal lås på porten, skal det besluttes på den kommende generalforsamling.

Snerydning efter behov
Vinteren nærmer sig, og måske kommer der sne. Snerydning bestilles af bestyrelsen. Christina Borella holder øje med evt. snefald og bestiller rydning og grusning efter behov.

Vi holder næste bestyrelsesmøde den 1. december.
Skriv til bestyrelsen – bestyrelsen@irgensgaard.dk  – hvis der er  noget, du mener, vi skal drøfte.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}