Irgens Gaard er fredet i tre dele: Bygning A, Bygning H og den resterende del af komplekset under et.

Fredningsbeskrivelsen, som er udarbejdet i forbindelse med fredningsmyndighedernes gennemgang af samtlige fredede bygninger i landet i årene 2010-2016, beskriver gården som  en meget bevaringsværdig del af den danske kulturarv.

Slots og Kulturstyrelsens fredningsbeskrivelse kan man læse her på styrelsens hjemmeside

I 2020 og 2021 modtog bestyrelsen en del henvendelser om hvorvidt Irgens Gaard vil kunne risikere at blive  affredet på grund af ombygninger i gården.

Derfor har bestyrelsen i 2021 indhentet faglige vurderinger af spørgsmålet fra:

  • Slots- & Kulturstyrelsen (SLKS), som har ansvaret for at sikre og bevare fredede bygninger i Danmark.
  • Foreningen Historiske Huse (tidligere BYFO), en interesseorganisation for ejere af bevaringsværdige og fredede bygninger
  • Arkitekt Sven Felding, der er ejeforeningens rådgiver gennem mange år og kender til Irgens Gårds bygningsmæssige værdier

Alle afviser, at Irgens Gård skulle være i farezonen for en affredning – tværtimod!

Læs deres svar her.

Arkitekt Sven Feldings vurdering

Slots og Kulturstyrelsens vurderingLKS

 

Kastanjetræerne i gården er en del af det fredede miljø