september 19, 2020

Her kommer  gode råd og info om varme inden fyringssæsonen fra Max:

Fyringssæsonen nærmer sig, og derfor er det vigtigt, at I får udluftet jeres radiatorer og rørsystemer internt i
jeres lejligheder.
Som vedtaget på seneste generalforsamling er der nu blevet installeret et spædeanlæg, som skal forsyne
vores varmesystem med behandlet vand, når dette skal fyldes op.
Derudover har vi som planlagt også fået installeret en booster pumpe, som er placeret i kælderen ud mod
Strandgade, og som vi håber kan være med til at hjælpe på den manglende varme i udsatte lejligheder.
Vi mangler nu at få finjusteret varmesystemet, men dette er først muligt, når der er forbrug på systemerne.
Derfor er det planlagt, at vi i oktober måned vil foretage denne justering. Vi forventer ikke, at vi denne
forbindelse skal have adgang til jeres lejligheder. Skulle dette blive nødvendigt, vil I blive informeret om dette.
Slutteligt vil vi som altid bede jer om at holde ekstra godt øje med evt. utætheder, mislyde, manglende varme
og andre ”unormale” observationer og straks melde tilbage til bestyrelen/Max med dette.
Med venlig hilsen
Irgens Gaards bestyrelse / Max

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}