april 28, 2022

Så er håndværkerne igang med årets facaderenovering. Vi kom lidt hovedkulds ind i processen og nåede ikke at advare hverken beboere eller naboer, før stilladsfirmaet var i gang. Men nu er  stilladserne oppe, hele processen er planlagt til at vare ca to måneder.

Første akt er murerarbejdet, som er i gang. Herefter kommer kalkningen, og siden snedkerens gennemgang af vinduerne, inden de bliver malet udvendigt. Ejendommens arkitekt, Sven Felding fører løbende tilsyn med renoveringsarbejdet.

Bemærk, at kun den udvendige vedligeholdelse er ejerforeningens, mens indvendig side af vinduerne er ejernes eget ansvar.Det er muligt at  bestille maling af  vinduerne på den indvendige side i forbindelse med renoveringen.  Det sker ved at bede om et tilbud fra malerfirmaet  Robert Rasmussen hos malermester Claus Adrian

Malerne giver besked direkte til de enkelte beboere om, hvornår der males vinduer i lejlighederne. Spørgsmål til renoveringen, tidsplanen eller stilladserne iøvrigt rettes til Christina eller Flemming fra bestyrelsen, som står for kontakten til håndværkerne.

Vi glæder os til midsommer, når gården igen er stilladsfri og smukt renoveret, og  opfordrer alle til at tage godt imod håndværkerne.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}