juni 10, 2021

Flere skader, der skyldes gennemtærede rør, viser, at vi har brug for en kortlægning af vandrørenes tilstand i ejendommen. Genenmgangen skal danne baggrund for  en plan for renovering for at undgå gentagne skader, når gamle rør kollapser.

Rørene er en af de større problemstillinger, som bestyrelsen tager fat på at søge løsninger på i det kommende år, og tre andre opgaver ligger fast:

Som det blev diskuteret og besluttet på generalforsamlingen i maj, går vi i gang med at få udarbejdet en langsigtet plan for forbedring  af vores varmeanlæg, så der kan budgetteres med  holdbare forbedringer over en flereårig periode.

Det meget omdiskuterede bygge- og renoveringsprojekt i opgang A skal endeligt godkendes af vores arkitekt, inden Slots- og Kulturstyrelsen vil tage stilling til det, og bygningen langs Strandgade måske bliver forsynet med nye kviste mod gården.

Vi arbejder også videre med anbefalinger for udnyttelse af lofterne i ejerforeningen og med en klar og tydelig information til medlemmerne om principperne for ejendommens fordelingstal i samarbejde med vores administrator og rådgivende arkitekt.

Husk, at bestyrelsen altid rigtig gerne vil have input fra medlemmerne til, hvad vi skal  vide, diskutere eller gøre noget ved på bestyrelsesmailen.

 

 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}