august 16, 2021

Fra den 30. august og ca. en uge frem vil der være håndværkere i kælderen for at udskifte  varmerør. Varmerørene udskiftes og opgraderes, og udskiftningen til større rør er den første fase af en større indsats for at  forbedre varmesystemet.

Arbejdet vil muligvis kræve adgang til enkelte af opbevaringsrummene i kælderen, og  de berørte ejere vil få direkte besked.

Bestyrelsen arbejder på en langsigtet plan for forbedring af varmesystemet, så varmeforsyneningen  til alle lejligheder kan blive stabil og tilstrækkelig.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}