Værd at vide om reparationer, skader og forbedringer

Fordi vores bygninger er fredet, kan det være nødvendigt at søge tilladelse til større reparationer og forbedringer.

Den udvendige vedligeholdelse er ejerforeningens ansvar, mens den indvendige vedligeholdelse af den enkelte ejerlejlighed er ejerens eget ansvar. I ejerforeningens vedtægter §9 er det beskrevet nærmere, hvad der regnes for indvendig henholdsvis udvendig vedligeholdelse.

Slots og Kulturstyrelsen er fredningsmyndigheden, som skal give tilladelse, inden man begynder arbejdet.  Det gælder også for indvendige ændringer og forbedringer, der er de enkelte ejeres ansvar. Se vejledningen hos styrelsen.

Også ejerforeningens bestyrelse skal give tilladelse, hvis der er tale om større ændringer, og det kan først ske, efter at styrelsen har sagt god for arbejdet.

Alle arbejder der går ud over almindelig vedligeholdelse kræver tilladelse fra styrelsen, fx at:

  • Fjerne eller ændre på mur- og nagelfast inventar, såsom paneler, fliser og kakkelovne
  • Foretage skillevægsændringer og til at gennembryde et rums vægge, loft, gulv eller vinduer (bortset fra fremføring af rør under terræn til kælder).
  • Pudse en facade
  • Ændre farve
  • Udskifte, blænde, flytte eller ændre et vindue
  • Udskifte en dør eller et vindue
  • Omlægge en fredet gårdsplads

Du skal altid have tilladelse, inden du begynder på byggearbejdet.

Her søger du Slots- og Kulturstyrelsen om tilladelse

​.