marts 1, 2021

I dag modtager medlemmer af Ejerforeningen Irgens Gaard materialer til den skriftlige generalforsamling den 17. marts. Materialerne er sendt ud af vores administrator, Nicolai Giødesen, og vi håber, at så mange ejere som muligt vil udfylde stemmesedlen og returnere den til administrator på mail. OBS at der er  en og kun en stemme pr. lejlighed.

Det er knapt så festligt som normalt, når vi holder generalforsamling, men, vi håber at kunne tage revanche med hensyn til  festlighederne senere på året.

Bestyrelsen beder om medlemmernes skriftlige godkendelse af sidste års regnskab og af budget for 2021. Grunden er, at vi har brug for at kunne sætte årets planlagte reparationer og renovering igang i foråret for at få udført arbejdet, inden vinteren igen sætter ind. Derfor er planen for reparationerne, den såkaldte turnusplan, også til  afstemning på den skriftlige generalforsamling.

På turnusplanen i år er blandt andet renovering af facaden mod Strandgade og kalkning af muren i gården omkring porten. Der bliver også kalket på den nederste del af facaden mod Wildersgade, hvor muren er meget medtaget. Hele planen, hvor man kan se de kommende års planlagte reparationer, bliver sendt ud fra administrator. Når turnusplanen er vedtaget, kan man se planen på siden her, hvor de tidligere års planer for vedligeholdelse også ligger.

Med på generalforsamlingen er også et enkelt medlemsforslag, nemlig forslag om at etablere nye vinduer i opgang A 3 sal mod gården. Generalforsamlingen skal tage stilling til, om ejeren af lejligheden kan søge fredningsmyndighederne om godkendelse af projektet. Sammen med forslaget udsender vi bestyrelsens indstilling og en  anbefaling af ombygningen fra ejerforeningens arkitekt, Sven Felding.

Så snart man har modtaget materialet, kan der stemmes ved at sende mail til administrator eller ved at printe stemmesedlen og aflevere den fysisk her i gården som det fremgår af stemmesedlen.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}