juni 6, 2022

Helt ukompliceret var det ikke for  vores dygtige glarmestre at skifte det meget gamle glas på gårdens fine ur i forbindelse med facaderenovering i opgangene E&F.

Det tog det meste af en dags arbejde forsigtigt at skifte det efterhånden meget anløbne glas ud med et nyt. Selve uret er placeret i en af lejlighederne, og urværk og glas skulle  forsigtigt skilles ad indefra.

Her er et par situationer fra dagen, da glarmestrene gik i gang med den  specielle opgave, fotograferet af Christina Borella.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}