november 7, 2021

Vi bor i gamle, skrøbelige, bygninger, og for bygningernes og beboernes skyld har bestyrelsen valgt at sætte gang i forskellige initiativer, der skal forbedre brandsikkerheden i Irgens Gaard.

I øjeblikket indhenter vi tilbud på abonnementsordning på brandslukningsudstyr, så vi er sikre på, at vi altid har brandslukkere, der virker, inden for rækkevidde i alle opgange.

Udover velfungerende slukningsudstyr har vi også brug for at sikre fremkommelige og gode flugtveje i tilfælde af brand.

Det betyder, at vi i den kommende tid vil bede alle om at sikre, at der ikke står ting og møbler i opgangene. Som tidligere nævnt i foreningens nyhedsmail er det ikke tilladt at stille møbler eller andet bohave i opgangene, og i denne måned vil alle beboere modtage et brev fra vores administrator med en henstilling om at fjerne evt.  ejendele i opgangene.

Når alle har haft rimelig tid til at efterkomme anmodningen, vil glemte og efterladte ting blive fjernet på de respektive ejeres regning.

 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}