AF: admin

oktober 20, 2015

Kære naboer,
Bestyrelsen har netop underskrevet kontrakt med Rentokil med den hensigt at starte et behandlingsforløb for endegyldigt at få udryddet væggelus i de smittede lejligheder.
I samarbejde med ekstern konsulent Ole Kilpinen og vl-gruppen har alle kendte varianter af behandlingsforløb været diskuteret. På grund af bygningens beskaffenhed vurderes behandling med flere forskellige typer miljø-godkendte sprøjtegifte at være den sikreste løsning.
Det skal understreges, at både vl-gruppen og bestyrelsen hellere havde set en giftfri løsning, men vi har ikke kunnet finde hverken teoretisk dokumentation eller praktiske erfaringer, der underbygger, at en alternativ metode vil kunne løse problemet i en bygning som vores.
Alle lejligheder, der konkret har observeret væggelus skal behandles i alt 4 gange. For at forebygge at væggelusene, i forbindelse med behandlingen, prøver at undslippe til tilstødende lejligheder, er det besluttet at behandle omkringliggende lejligheder præventivt.
Det betyder, at alle lejligheder i højre side af opgang D samt venstre side af opgang E skal behandles. Desuden skal den lejlighed i opgang D, som slut august har observeret en enkelt væggelus, samt en enkelt lejlighed i F behandles, fordi denne lejlighed har udgang mod opgang E og her deler afsats med de to først smittede lejligheder. Øvrige lejligheder i de to opgange beskyttes med giftbælter i opgangene.
De dobbelte ydermure mellem hhv. opgang C og E samt mellem F og G vurderes at yde beskyttelse mod smitte. Da der ikke er fundet konkrete tegn på smitte i højre side af opgang E, vurderes det heller ikke nødvendigt at behandle opgang F præventivt.
Alle berørte lejligheder vil snarest få direkte besked,
der forklarer præcis, hvad der skal ske, hvornår og hvordan.
Der vil således blive sendt individuelle handlingsplaner ud til de pågældende lejligheder. Det er afgørende for hele behandlingsforløbet, at handlingsplanen overholdes. Hvis disse retningslinjer ikke bliver fulgt, forringer det chancerne for udryddelse af væggelusene.
Første step i planen involverer desinfektion af senge i frysecontainer. Dette tager 5 dage, hvorefter sprøjtning starter. Der er 14 dage mellem første og anden sprøjtning, og en måned mellem de to sidste. Både under behandlingen og i månederne efter, vil der være inspektion i de lejligheder, som har oplevet smitte.
Alle lejligheder bedes i de næste måneder være ekstra opmærksomme på tegn på smitte og øjeblikkeligt melde ind ved mistanke.
Vi vil løbende holde alle informeret om inspektioner og behandling. Hvis du har spørgsmål om behandlingen er du velkommen til at skrive til vlg@irgensgaard.dk. Spørgsmål om økonomi bedes rettet til bestyrelsen@irgensgaard.dk.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen og VL-gruppen
View this email in your browser (http://us4.campaign-archive2.com/?u=4213fa3c851755fcb5417a341&id=f83d316275&e=[UNIQID])

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}